สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

22 October ,2019

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อไอน้ำขนาด 25 ตัน/ชั่วโมง [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา25.0048.00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

รู้จักกับฝ่ายจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

....รู้จักกับฝ่ายจัดหาสินค้ามาจำหน่าย…..

ฝ่ายจัดหาสินค้ามาจำหน่าย..
ประกอบด้วย
  1. แผนกอุปโภคบริโภค
  2. แผนกสถานีบริการน้ำมัน
  3. แผนกคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
  4. แผนกเคมีภัณฑ์

1. แผนกอุปโภคบริโภค
       แผนกอุปโภคบริโภคจัดหาสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเครื่องใช้ในครัว เช่น ขนม น้ำปลา กระดาษทิชชู อุปกรณ์เด็กเล็ก เป็นต้น โดยจัดหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มาจำหน่ายแก่สมาชิกในราคาย่อมเยาว์

2.แผนกสถานีบริการน้ำมัน
       จัดหาสินค้า ทั้งน้ำมันเบนซิล ดีเซล และน้ำมันหล่อลื่นมาจำหน่ายกับสมาชิกในราคาที่ย่อมเยาว์


3. แผนกคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
       จัดหาสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ดี มีคุณภาพ จากพ่อค้าคนกลางเพื่อนำมาจำหน่ายกับสมาชิกในราคาที่ย่อมเยาว์ และรับซ่อมคอมพิวเตอร์สมาชิก

4. แผนกเคมีภัณฑ์
       จัดหาสินค้าประเภทปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชทุกชนิดมาจำหน่ายให้กับสมาชิก
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com