สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 17 เมษายน 2564

17 April ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

โรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน


       เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.19 น. งานพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายการันต์ ศุภกิจวิเลขการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร์ นายจุมพล จุลใส นายปรีชา กิมเชี้ยง ผู้ตรวจราชการเขต 8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประจักษ์ ลี้สมบุญ กรรมการ บริหารบริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด เจ้าของแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานฯ เริ่มต้นด้วยการทำพิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีทางศาสนาพุทธ และด้านพิธีพราหมณ์ นำโดยพระครูสุริยาเทเวศร์ จาก กองราชพิธีสำนักพราหมณ์พระราชครูในสำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ สหกรณ์เครือข่ายธุรกิจ คณะนักเรียน และ ท่านผู้มีเกียรติประมาณ 800 คน
       ในขณะนี้การก่อสร้างโรงงานฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ งานปรับพื้นที่ งานถมดินบริเวณตัวแรมป์ งานขุดสระน้ำดีหน้า โรงงาน และงานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวของบริษัทกำจรกิจก่อสร้าง จำกัด ซึ่งในอนาคตสหกรณ์จะใช้เป็นสำนักงานทดสอบ น้ำมัน (LAB) และทางคณะกรรมการดำเนินการได้ซื้อที่ดินของสมาชิก (นายประพันธ์ นุ่นแก้ว) เพิ่มอีก 1 แปลง เนื้อที่ดิน 39 ไร่ 2 งาน 60.6 ตารางวา ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายซอย 1 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของโรงงานฯ
       ส่วนในทางความเคลื่อนไหว ด้านการระดมหุ้น สิ้นสุดวันที่ 27 มีนาคม 2552 มียอดการจองหุ้น จำนวน 62,798,030 บาท จำนวน 1,079 ราย ชำระเงินสด จำนวน 20,516,240 บาท การระดมหุ้นการก่อสร้างโรงงาน จำนวน 368 ล้านบาท ท่าน สมาชิกที่ยังไม่ได้จอง หรือจองแล้วยังสามารถจองเพิ่มได้อีก ตามข้อบังคับของสหกรณ์ สมาชิกสามัญ ถือได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้น ชำระแล้วในขณะนี้ คนหนึ่งถือได้ไม่เกิน 4,103,249 บาท ส่วนสมาชิกสมทบถือได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาท ซึ่งสมาชิกยัง สามารถจอง ผ่อนชำระ และชำระให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com