สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 21 ธันวาคม 2557

21 December ,2014

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ตำแหน่ง ลูกจ้าง ชั้น1 (ฝ่ายจัดหารสินค้ามาจำหน่าย) จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

สรรหาผู้รับเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ จุดรวบรวมสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จำนวน 3 ราย [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้าง ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา23.0045.00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา8.505.60

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

ข่าวกิจกรรมอัพเดตของสหกรณ์


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557


    เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน คล้ายวันพระราชสมภพของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช” จึงถือกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ในโอกาสนี้ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัด “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557” ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์

  รายละเอียดข่าว

โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28

โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28


    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 นายประยูร พะมะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28 หลักสูตร “บทบาท/หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

  รายละเอียดข่าว

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 44

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 44


    สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากท่านสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 44

  รายละเอียดข่าว

 ฝ่ายจัดซื้อปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมท่าแซะ เปิดจุดรวบรวมปาล์มฯ พันวาล 1

ฝ่ายจัดซื้อปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมท่าแซะ เปิดจุดรวบรวมปาล์มฯ พันวาล 1


    วันที่ 27 ต.ค. 57 ฝ่ายจัดซื้อปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเปิดจุดรวบรวมปาล์มฯ พันวาล 1 ตั้งอยู่เลขที่ 30 ม.11 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดย นายนคร ปราชญ์นคร ประธานกรรมการ, นายอนันท์ พนัสนาชี รองประธานฯ คนที่ 2 นายสมบัติ ฉ่ำมิ่งขวัญ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดซื้อปาล์มฯ พร้อมด้วยคณะ

  รายละเอียดข่าว

สหกรณ์ได้ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2557

สหกรณ์ได้ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2557


    วันที่ 2-6 ต.ค. 57 สหกรณ์ได้ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2557 ฝ่ายบริหาร สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ชุดที่ 27 นำทีมโดย ปณัชญา แสนใจธรรม (เหรัญญิก) พร้อมด้วย เผชิญ ชาญสตบุตร (เลขานุการ) และนายประสิทธิ์ สุขช่วย (กรรมการผู้อาวุโส+นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)

  รายละเอียดข่าว

จัดอบรม ซักซ้อม เรื่อง แผ่นปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ ฝ่ายธุรกิจ

จัดอบรม ซักซ้อม เรื่อง แผ่นปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ ฝ่ายธุรกิจ


    เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 นายสัมพันธ์ ตะโกท่า รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดอบรม ซักซ้อม เรื่อง แผ่นปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ ฝ่ายธุรกิจ โดยมี แผนกอุปโภค-บริโภค แผนกเคมีภัณฑ์และเครื่องใช้วัสดุการเกษตร แผนกสถานีบริการน้ำมันเชื่อเพลิง และแผนกไอทีโซน เข้าร่วมอบรม

  รายละเอียดข่าว

อบรม

อบรม "5 ส พื้นฐานของคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต


    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “5 ส พื้นฐานของคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต” ให้กับคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยนายไกรฤกษ์ ดวงคงทอง ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ กล่าวรายงาน

  รายละเอียดข่าว

ต้อนรับ ท่านวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. และคณะฯ

ต้อนรับ ท่านวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. และคณะฯ


    เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. นายเกษม มะนะโส ผู้อำนวยการฝ่าย ภาคใต้ตอนบน (ธ.ก.ส.) พร้อมคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงานของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยนายนคร ปราชญ์ นคร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

  รายละเอียดข่าว

โครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ฯ รุ่นที่ 2

โครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ฯ รุ่นที่ 2


    เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยนายสมศักดิ์ เกตุศิริ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

  รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ การบริหารงานสหกรณ์

โครงการอบรมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ การบริหารงานสหกรณ์


    เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2557 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ การบริหารงานสหกรณ์ ณ โรงเรียนชุมชนประชานิคม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดย นายนคร ปราชญ์นคร ประธานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เป็นประธานในพิธีโครงการ

  รายละเอียดข่าว

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557


    เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 และได้จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาเปตอง แก่สมาชิก และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายชนินทร สุวรรณสุขุม สหกรณ์จังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557

  รายละเอียดข่าว

เปิดจุดรวบรวมปาล์มน้ำมัน ณ บ้านควนทราย

เปิดจุดรวบรวมปาล์มน้ำมัน ณ บ้านควนทราย


    เมื่อวันที่ 25 กุมภพันธ์ 2557 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้เปิดจุดรวบรวม รับซื้อปาล์มน้ำมัน ณ บ้านควนทราย ตำบลซุมโค อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่ ตอนรับสมาชิกสกรณ์ใหม่..

  รายละเอียดข่าว

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556


    เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” จึงถือกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ในโอกาสนี้ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัด “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2556” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  รายละเอียดข่าว

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 43

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 43


    เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 43 ได้จัดขึ้นที่ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ โดยมี นายบุญส่ง สมบุญ ประธานสหกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต6,7

  รายละเอียดข่าว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด จังหวัดชัยนาท

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด จังหวัดชัยนาท


    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นายบุญส่ง สมบุญ ประธานสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด จังหวัดชัยนาท

  รายละเอียดข่าว

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  และ  โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด   ได้สมัครเข้าร่วมในโครงการจัดทำมาตรฐานการ

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด และ โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้สมัครเข้าร่วมในโครงการจัดทำมาตรฐานการ


    สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด และ โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้สมัครเข้าร่วมในโครงการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) กับสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร

  รายละเอียดข่าว

โครงการศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

โครงการศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด


    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด และ โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม และขบวนการสกัดปาล์มน้ำมัน

  รายละเอียดข่าว

โครงการพัฒนายุวสหกรณ์ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

โครงการพัฒนายุวสหกรณ์ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จังหวัดชุมพร จัดทำโครงการยุวสหกรณ์ สนองงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการสนับสนุนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในปี 2556 โดยจัดกิจกรรมค่ายยุวสหกรณ์ 3 วัน 2 คืน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  รายละเอียดข่าว

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่าครบรอบ 113 ปี

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่าครบรอบ 113 ปี


    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โรงงานปาล์มสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด นิคมสหกรณ์ท่าแซะ และ ตำรวจชุมชน สภ.ท่าแซะ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จย่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 113 ปี ณ บริเวณป่าพ่อตาน้ำพุ

  รายละเอียดข่าว

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2556

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2556


    เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด และ โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ทำกิจกรรม การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2556 โดยท่านวิทยากร โดยอาจารย์ พรรัตน์ บริพันธ์ และทีมงานจากบริษัท ซานโต้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  รายละเอียดข่าว

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com