สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 30 มีนาคม 2560

30 March ,2017

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขยายเวลา ประกวดราคา ตัดชุดยูนิฟอร์มเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง [รายละเอียด]

ผลการประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างโรงเก็บเชื้อเพลิง ขนาด 18.00x24.00 เมตร ณ โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายปี แผนกผลิต, ฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 5 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขับรถส่งสินค้าแผนกอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 18/2559 สอบราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยรถขนเงิน, โรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน, สาขาดินก้อง, สาขาปากด่าน และสาขาท่าลานทอง [รายละเอียด]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 16/2559 ขยายเวลาสอบราคา จ้างเหมาค่าแรง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2559 [รายละเอียด]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 15/2559 ขยายเวลาสอบราคา จ้างเหมาค่าแรง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2559 [รายละเอียด]

ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมใช้บริการต่างๆของสหกรณ์ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ [รายละเอียด]

รับสมัครสมาชิกสมทบ [รายละเอียด]

แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินผลประโยชน์ ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ [รายละเอียด]

สอบราคา จ้างเหมาค่าแรง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 1) [รายละเอียด]

สอบราคา จ้างเหมาค่าแรง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 2) [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขายสินค้าหน้าร้าน แผนกอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขับรถส่งสินค้า แผนกอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา3469.00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา8.004.90

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

ข่าวกิจกรรมอัพเดตของสหกรณ์


สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้แจกสิ่งของ (สินค้าอุปโภค-บริโภค) ให้กับผู้ประสบอุทกภัย

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้แจกสิ่งของ (สินค้าอุปโภค-บริโภค) ให้กับผู้ประสบอุทกภัย


    วันที่ 12 มกราคม 2560 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้แจกสิ่งของ (สินค้าอุปโภค-บริโภค) ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

  รายละเอียดข่าว

โครงการ “การวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

โครงการ “การวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


    26-28 ธันวาคม 2559 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดโครงการ “การวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ด้วย SWOT” ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดชุมพร สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

  รายละเอียดข่าว

สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


    สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 18 ได้นำคณะ ผู้นำชุมชน ผู้นำสหกรณ์ ผู้นำศาสนา และผู้นำ อบต. จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  รายละเอียดข่าว

สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปท.

สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปท.


    เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ

  รายละเอียดข่าว

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 46

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 46


    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 46 ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

  รายละเอียดข่าว

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็ก

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็ก


    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ณ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีการเล่นเกมส์ การตอบคำถาม แจกของขวัญต่างๆ มากมาย

  รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมเกษตรกรผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์”

โครงการอบรมเกษตรกรผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์”


    โครงการอบรมเกษตรกรผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด นายชูชัย ศรีสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์

  รายละเอียดข่าว

การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร

การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร


    วันที่ 28 มีนาคม 2558 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  รายละเอียดข่าว

พิธีเปิดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

พิธีเปิดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


    

  รายละเอียดข่าว

27 กุมภาพันธ์ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16

27 กุมภาพันธ์ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16


    27 กุมภาพันธ์ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด การนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าแซะ นายวิเชียร ชาญสตบุตร เป็นประธานพิธีเปิด

  รายละเอียดข่าว

26 กุมภาพันธ์ “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

26 กุมภาพันธ์ “วันสหกรณ์แห่งชาติ”


    สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันกีฬาเปตองสมาชิกทีมชาย/หญิง รอบแรก ณ สนามนิคมสหกรณ์ท่าแซะ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันกีฬาเปตองสมาชิกทีมหญิง/ชาย รอบชิงชนะเลิศ มอบเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล และใ

  รายละเอียดข่าว

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านนาพญา

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านนาพญา


    15 มกราคม 2558 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านนาพญา ต.นาพญา อ.หลังสวน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร

  รายละเอียดข่าว

ต้อนรับคณะดูงาน สภาเกษตรกร จังหวัดชุมพร

ต้อนรับคณะดูงาน สภาเกษตรกร จังหวัดชุมพร


    13 มกราคม 2558 สภาเกษตรกร จังหวัดชุมพร ได้จัดประชุมสัญจรคณะทำงานพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมโรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  รายละเอียดข่าว

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ศาลาศิริราช  ๑๐๐ ปี

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี


    เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกลุ่ม ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

  รายละเอียดข่าว

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2558

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2558


    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดกิจกรรมซุ้มงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 มีการแจกของขวัญต่างๆ มากมาย อาทิ ของเด็กเล่น นม ขนม เครื่องเขียน ให้กับเด็กที่มาร่วมงานและร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

  รายละเอียดข่าว

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  ต้อนรับปีใหม่ 2558

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ต้อนรับปีใหม่ 2558


    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 (Cowboys Night Party Happy New Year 2015) ให้กับผู้บริหาร ประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ ณ บริเวณสนามหน้านิคมสหกรณ์ โดย นายบุญส่ง สมบุญ ตำแหน่งประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

  รายละเอียดข่าว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะชาวสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะชาวสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี


    เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา จากคณะชาวสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้นำสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ให้การต้อนรับโดย นายวิเชียร ชาญสตบุตร

  รายละเอียดข่าว

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557


    เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน คล้ายวันพระราชสมภพของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช” จึงถือกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ในโอกาสนี้ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัด “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557” ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์

  รายละเอียดข่าว

โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28

โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28


    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 นายประยูร พะมะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28 หลักสูตร “บทบาท/หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

  รายละเอียดข่าว

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 44

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 44


    สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากท่านสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 44

  รายละเอียดข่าว

 ฝ่ายจัดซื้อปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมท่าแซะ เปิดจุดรวบรวมปาล์มฯ พันวาล 1

ฝ่ายจัดซื้อปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมท่าแซะ เปิดจุดรวบรวมปาล์มฯ พันวาล 1


    วันที่ 27 ต.ค. 57 ฝ่ายจัดซื้อปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเปิดจุดรวบรวมปาล์มฯ พันวาล 1 ตั้งอยู่เลขที่ 30 ม.11 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดย นายนคร ปราชญ์นคร ประธานกรรมการ, นายอนันท์ พนัสนาชี รองประธานฯ คนที่ 2 นายสมบัติ ฉ่ำมิ่งขวัญ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดซื้อปาล์มฯ พร้อมด้วยคณะ

  รายละเอียดข่าว

สหกรณ์ได้ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2557

สหกรณ์ได้ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2557


    วันที่ 2-6 ต.ค. 57 สหกรณ์ได้ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2557 ฝ่ายบริหาร สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ชุดที่ 27 นำทีมโดย ปณัชญา แสนใจธรรม (เหรัญญิก) พร้อมด้วย เผชิญ ชาญสตบุตร (เลขานุการ) และนายประสิทธิ์ สุขช่วย (กรรมการผู้อาวุโส+นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)

  รายละเอียดข่าว

จัดอบรม ซักซ้อม เรื่อง แผ่นปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ ฝ่ายธุรกิจ

จัดอบรม ซักซ้อม เรื่อง แผ่นปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ ฝ่ายธุรกิจ


    เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 นายสัมพันธ์ ตะโกท่า รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดอบรม ซักซ้อม เรื่อง แผ่นปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ ฝ่ายธุรกิจ โดยมี แผนกอุปโภค-บริโภค แผนกเคมีภัณฑ์และเครื่องใช้วัสดุการเกษตร แผนกสถานีบริการน้ำมันเชื่อเพลิง และแผนกไอทีโซน เข้าร่วมอบรม

  รายละเอียดข่าว

อบรม

อบรม "5 ส พื้นฐานของคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต


    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “5 ส พื้นฐานของคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต” ให้กับคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยนายไกรฤกษ์ ดวงคงทอง ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ กล่าวรายงาน

  รายละเอียดข่าว

ต้อนรับ ท่านวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. และคณะฯ

ต้อนรับ ท่านวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. และคณะฯ


    เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ กรรมการ ธ.ก.ส. นายเกษม มะนะโส ผู้อำนวยการฝ่าย ภาคใต้ตอนบน (ธ.ก.ส.) พร้อมคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงานของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยนายนคร ปราชญ์ นคร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

  รายละเอียดข่าว

โครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ฯ รุ่นที่ 2

โครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ฯ รุ่นที่ 2


    เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยนายสมศักดิ์ เกตุศิริ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

  รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ การบริหารงานสหกรณ์

โครงการอบรมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ การบริหารงานสหกรณ์


    เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2557 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ การบริหารงานสหกรณ์ ณ โรงเรียนชุมชนประชานิคม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดย นายนคร ปราชญ์นคร ประธานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เป็นประธานในพิธีโครงการ

  รายละเอียดข่าว

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557


    เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 และได้จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาเปตอง แก่สมาชิก และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายชนินทร สุวรรณสุขุม สหกรณ์จังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557

  รายละเอียดข่าว

เปิดจุดรวบรวมปาล์มน้ำมัน ณ บ้านควนทราย

เปิดจุดรวบรวมปาล์มน้ำมัน ณ บ้านควนทราย


    เมื่อวันที่ 25 กุมภพันธ์ 2557 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้เปิดจุดรวบรวม รับซื้อปาล์มน้ำมัน ณ บ้านควนทราย ตำบลซุมโค อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่ ตอนรับสมาชิกสกรณ์ใหม่..

  รายละเอียดข่าว

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556


    เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” จึงถือกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ในโอกาสนี้ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัด “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2556” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  รายละเอียดข่าว

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com