สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

13 June ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 และ บ่อที่ 6 [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 47

       เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดให้มีการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 47 ณ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์นิคม ท่าแซะ จำกัด โดย นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานใน พิธี พร้อมทั้ง นายวิเชียร ชาญสตบุตร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าแซะ, ผู้ แทนจาก ธ.ก.ส. ได้แก่ นายบรรยง หนูบรรจง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา ภาคใต้ตอนบน, นายคมสัน ปลื้มสุทธิ์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาท่าแซะ, นายภูริ ต เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาท่าแซะ และคณะ, นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และคณะ, ผู้แทนจาก ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย, สหกรณ์จังหวัดชุมพร, ชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดชุมพร, สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร, สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ, สหกรณ์นิคมหลังสวน, บมจ.สหประกันชีวิต, นายก อบต.ท่าแซะ, นายก อบ ต. ท่าข้าม กำนัน ต.ท่าข้าม, ผู้ใหญ่บ้าน ม.18 ต.ท่าแซะ ร่วมเป็นเกียรติ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ นายสรายุธ สุวรรณพหู ประธาน กรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ชุดที่ 30 เป็นประธานที่ประชุม กิจกรรม หลักของการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงานปีบัญชี 2559 การพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ปีบัญชี 2559/2560 และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ชุดที่ 31 จำนวน 8 คน รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ 1. นาย เกษม ทองสกุล 2. นาย สวัสดิ์ ทองอ่วมใหญ่ 3. นาย วิชาญ พาหาสิงห์ 4. นาย ไพฑูรย์ สม เนียม 5. นาย บุญเลิศ เพ็ชรอาวุธ 6. นาย สมบัติ ฉ่ำมิ่งขวัญ 7. นายโสรัส วรรณเผือก และ 8. นาย นพพร ขาวสะอาด ซึ่งในวันดังกล่าวมีจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้าจากบริษัทเอกชน ห้างร้านต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าราคา ประหยัดจากฝ่ายจัดหาสินค้ามาจำหน่าย พร้อมแจกคูปองลุ้นโชค โครงการ “มหกรรมคืนกำไร ครั้งที่ 16” ผู้ที่โชคดี ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ร้าน สวัสดิการ สำนักงานใหญ่สหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com