สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

13 June ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 และ บ่อที่ 6 [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปท.

      

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะอนุกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง พร้อมด้วย คณะจาก ธ.ก.ส. และคณะ จาก ธ.ออมสิน มาศึกษาดูงาน ตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยมี นายสรายุธ สุวรรณพหู ประธานกรรมการ กล่าว ต้อนรับ นายวิรัช อู่มาลา ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาท่าแซะ เป็นตัวแทนสหกรณ์กล่าว แนะนำผู้ที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และคณะศึกษาดูงาน จากนั้นคณะศึกษาดูงาน ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยนาย ไกรฤกษ์ ดวงคงทอง ผู้จัดการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com