สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

13 June ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 และ บ่อที่ 6 [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

พิธีเปิดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

       นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงาน ผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร นายประยูร อินทร์สกุล ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นายอำนวย ทงก๊ก อดีตคณะกรรมการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายบุญส่ง สมบุญ ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ ประธานกลุ่ม คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ผู้แทนจากสถานศึกษาในเขตจัดนิคมฯ ผู้แทนจากสหกรณ์ต่างๆ ผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิด เวลา 09.19 น. นายโอภาส กลั่นบุศย์ ประธานพิธีได้เปิดป้ายโรงงานผลิตกระแส ไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง (กดปุ่ม) และสตาร์ทเครื่องยนต์ เยี่ยมชมโรงงานผลิตกระแสไฟ ฟ้าฯ นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวแสดงความยินดีกับสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นบุศย์ นาย ลักษณ์ วจนานวัช และนายอำนวย ทงก๊ก ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบพระพุทธเกษตร์รักษา เป็นของที่ระลึกให้กับ สหกรณ์ นายบุญส่ง สมบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายโอภาส กลั่นบุศย์ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ นายลักษณ์ วจนานวัช นางสาววาณี อังตระการศิริ และนายประยูร อินทร์สกุล จาก นั้นประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และสหกรณ์ จังหวัดชุมพร ได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณข้างสระน้ำใสใส่ใจชุมชน ซึ่งอยู่บริเวณด้าน หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการด้านในอาคารสำนักงาน ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองแปรรูปของสมาชิก และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สตรีมัสยิดมูฮาญีรีน เสร็จแล้วรับประธานอาหารร่วมกัน ต่อจากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมันของสมาชิกสหกรณ์ที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงกับโรงงานของสหกรณ์ฯ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง ใช้งบ ประมาณ 150 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปี 2557 สามารถผลิต ไฟฟ้าขนาด 2,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 3,000,000 บาทต่อเดือน ถือเป็น อีกธุรกิจที่เสริมความมั่นคงทางอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันแก่สมาชิกในระยะยาว


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com