สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

13 June ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 และ บ่อที่ 6 [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

27 กุมภาพันธ์ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16

       27 กุมภาพันธ์ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด การนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าแซะ นายวิเชียร ชาญสตบุตร เป็นประธานพิธีเปิด มีนายอำนาจ อินทนา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง นางสาวฤทัย จันทนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ นายบุญส่ง สมบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน สมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุมด้วย การประชุมได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม มีนายวิทยา เหมาะสม กรรมการสมาคม ทำ หน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 ท่าน สมาชิกมาประชุม จำนวน 642 ราย ในการนี้ นายวิเชียร ชาญสตบุตร ประธานในพิธี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่ มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ มากที่สุด อันดับ 1-3 ซึ่งกลุ่มที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่ม 18 อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่ม 16 และอันดับ 3 ได้แก่ กลุ่มที่ 15 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นายประสิทธิ์ สุขช่วย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและ กล่าวปิดการประชุม


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com