สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

13 June ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 และ บ่อที่ 6 [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

26 กุมภาพันธ์ “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

       26 กุมภาพันธ์ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันกีฬาเปตองสมาชิกทีมชาย/หญิง รอบแรก ณ สนาม นิคมสหกรณ์ท่าแซะ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันกีฬาเปตองสมาชิกทีมหญิง/ชาย รอบชิงชนะเลิศ มอบเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการ สหกรณ์ไทย การนี้ได้รับเกียรติจาก สหกรณ์จังหวัดชุมพร รองนายทะเบียนสหกรณ์ นางสาววาณี อัง ตระการศิริ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ มีนายวิเชียร ชาญสตบุตร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ ท่าแซะ นายอนันตชัย เกสะวัฒนะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นายประเสริฐ เขียนสุวรรณ นักจัดการ งานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ผู้แทนจากนิคมสหกรณ์ท่าแซะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ โรงเรียนชุมชน ประชานิคม โรงเรียนประชานิคม 4 ประธานกลุ่มพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาชิกสหกรณ์ นายไกรฤกษ์ ดวงคงทอง ผู้จัดการสหกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นายสุธรรม รักษ์พรหม ประธานผู้ ตรวจสอบกิจการพร้อมด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ และนายบุญส่ง สมบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์พร้อมด้วย คณะกรรมการ ร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้นำศาสนาอิสลามจากมัสยิดดารุ้ลอะมา นะห์ มัสยิดนุรุ้ลอิบาด๊ะห์ มัสยิดอัลคอยร๊อต และมัสยิดมูฮาญีรีน ร่วมพิธีทางศาสนาอิสลาม (สวดขอพร) ผู้ร่วมงานที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ กรวดน้ำ/รับพร ได้รับ เกียรติจาก นายชัยวัฒน์ สมสมัย เป็นพิธีกรทางศาสนา นางสาววาณี อังตระการศิริ ประธานในพิธี ให้ เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณและของขวัญแก่สมาชิกอาวุโสสหกรณ์ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป และเป็นสมาชิก สามัญ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 39 คน มอบใบประกาศเกียรติคุณและของขวัญแก่สมาชิกดีเด่นแต่ละธุรกิจ อันดับ 1-3 จำนวน 23 คน สุดท้ายนี้ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด พร้อมด้วย เหล่าบรรดาสมาชิกสหกรณ์ ขอน้อมสักการะพระราชวงศ์ เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยพร้อมเพรียงกัน


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com