สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

05 June ,2020

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกวดราคารถขนส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วให้สมาชิกสหกรณ์ [รายละเอียด]

ระกวดราคาการจัดจ้างรถบรรทุกขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ CPO [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

      

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน คล้าย วันพระราชสมภพของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช ” จึงถือกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ใน โอกาสนี้ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัด “ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557” ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ “พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ที่ทรงมีต่อปวง ชนชาวไทย โดยในช่วงเช้ามี การจัดพิธีการ ทางศาสนาพุทธมี การทำบุญตัก บาตร และ พิธีศาสนาอิสลาม และ พัฒนาทำความสะอาด ณ บริเวณสหกรณ์และ สาขาทุกสาขา ส่วนในช่วงเย็น โดย ได้รับเกียรติ จาก นายวิเชียร ชาญสตบุตร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ ท่าแซะ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 พร้อม ด้วยหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ต่าง ๆ นำโดย นายบุญ ส่ง สมบุญ ประธานกรรมการ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ ตรวจสอบ กิจการคณะกรรมการ ประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ คณะ ครูนักเรียน และ สมาชิก ร่วมกันจุดเทียนชัย ถวายพระพรในวันพ่อแห่ง ชาติ ประจำปี 2557 เป็น จำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงของเด็กจากศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ และหมอบใบ ประกาศเกียรติคุณและของขวัญให้พ่อดีเด่น ปี 2557 จำนวน 20 ท่าน...


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com