สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2563

06 June ,2020

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกวดราคารถขนส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วให้สมาชิกสหกรณ์ [รายละเอียด]

ระกวดราคาการจัดจ้างรถบรรทุกขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ CPO [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28

      

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 นาย ประยูร พะมะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28 หลัก สูตร “บทบาท/หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 กฎหมายสหกรณ์ที่ควรรู้ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง” ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ โรงแรมนานาบุรี ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่า ตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร โครงการนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ อดีตรองอธบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ : บทบาท/หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และกฎหมายสหกรณ์ที่ควรรู้ สำหรับในภาคค่ำได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยเน้น การทำงานเป็นทีมและการละลายพฤติกรรม โดยทีมงานของ ดาบ ตำรวจชวน สิงห์ดำ และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 นาง พจนารถ เกษมประคอง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ : การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง มีผู้เข้า ร่วมโครงการ จำนวน 23 คน


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com