สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

21 August ,2019

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายปี ขับรถบรรทุกปาล์ม จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายปี สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายปี แผนกผลิต ฝ่ายโรงงาน จำนวน 8 อัตรา [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา25.0048.00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

    ข่าว-กิจกรรมของสหกรณ์

โครงการอบรมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ การบริหารงานสหกรณ์

      

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2557 สหกรณ์ นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัด โครงการอบรมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ การบริหารงานสหกรณ์ ณ โรงเรียนชุมชนประชา นิคม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดย นายนคร ปราชญ์นคร ประธาน สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เป็นประธานในพิธีโครงการ ทั้งนี้สหกรณ์ได้ รับเกียรติจาก นายเฉลิมพล สหชาติมานพ เจ้าพนักส่งเสริมสหกรณ์ ชำนาญการ จังหวัดชุมพร หัวข้อ “อุดมการณ์ หลักการ วิธีการส หกรณ์” นายจรัญ โพธิ์สัตย์ ผู้ปรึกษาสหกรณ์ฯ หัว ข้อ “กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด และ นายไกรฤกษ์ ดวงคงทอง ผู้จัดการสหกรณ์นิคมท่าแซะ หัว ข้อ “การบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์” มาเป็นวิทยากรบรรยาย ตามโครงการ อบรมดังกล่าว ให้กับเกษตรกรผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 122 คน


ข่าว-กิจกรรม อื่นๆหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com