สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

13 May ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

คุยกับผู้จัดการ


สารน์จากผู้จัดการ

จากการบริหารงาน บริหารคนมาเป็นระยะเวลา หลายปี ด้วยความศรัทธาในอุดมการณ์ เชื่อมันในหลักการของสหกรณ์ มุ่งมั่นและ พัฒนาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่า เทียม ตอบแทนสังคมใส่ใจในสิ่งแวดล้อมยึดถือจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่และ ลูกจ้างสหกรณ์ เป็นคุณธรรมประจำใจ ดำเนินธุรกิจย่างมีจริยธรรม กำกับดูและ กิจการ และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านรองรับการเข้าสู้เศรษฐกิจอาเซียน

ในนามของผู้จัดการสหกรณ์ ขอขอบคุณสมาชิก ที่ช่วนกันดูและธุรกิจของท่านให้มั่นคงและมั่งคั่ง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ที่มี ส่วนช่วยกันบริหารจัดการธุรกิจต่างๆให้ดำเนินไปด้วยดีตามนโยบายองฝ้ายบริหาร และขอให้ร่วมมือกันนำพาสหกรณ์ให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไป ภายใต้แนว คิดที่ “กำไรสูงสุด มิใช่ความสำเร็จของสหกรณ์อยู่ที่สมาชิก มีความกินดี อยู่ ดี มีสันติสุข ซื้อขายด้วยราคาที่เป็นธรรม”

ไกรฤกษ์ ดวงคงทอง ผู้จัดการ

 ขอแสดงความนับถือ

ไกรฤกษ์ ดวงคงทอง
        ผู้จัดการ


ฝากข้อความ

 

        


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com