สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

13 May ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

ข่าวกิจกรรมของสหกรณ 


สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2564

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2564


    เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2564 ณ สำนักงานใหญ่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จ.ชุมพร

  คลิ๊กรายละเอียด

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2563

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2563


    สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2563 ณ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จ.ชุมพร

  คลิ๊กรายละเอียด

วันสหกรณ์ ประจำปี 2563

วันสหกรณ์ ประจำปี 2563


    สหกรณ์ินิคมท่าแซะ จำกัด จัดงานสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"

  คลิ๊กรายละเอียด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 49

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 49


    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 49 ประธานในพิธี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

  คลิ๊กรายละเอียด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  ครั้งที่  47

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 47


    เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 47 ณ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดย นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายวิเชียร ชาญสตบุตร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าแซะ

  คลิ๊กรายละเอียด

สหกรณ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สหกรณ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


    สหกรณ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค. 60

  คลิ๊กรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมสำหรับสมาชิก ปีการบัญชี 2559 หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์”

โครงการฝึกอบรมสำหรับสมาชิก ปีการบัญชี 2559 หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์”


    29 มิถุนายน 2560 นายสรายุธ สุวรรณพหู ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับสมาชิก ปีการบัญชี 2559 หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์” ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

  คลิ๊กรายละเอียด

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้แจกสิ่งของ (สินค้าอุปโภค-บริโภค) ให้กับผู้ประสบอุทกภัย

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้แจกสิ่งของ (สินค้าอุปโภค-บริโภค) ให้กับผู้ประสบอุทกภัย


    วันที่ 12 มกราคม 2560 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้แจกสิ่งของ (สินค้าอุปโภค-บริโภค) ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

  คลิ๊กรายละเอียด

โครงการ “การวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

โครงการ “การวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


    26-28 ธันวาคม 2559 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดโครงการ “การวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ด้วย SWOT” ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดชุมพร สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

  คลิ๊กรายละเอียด

สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


    สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 18 ได้นำคณะ ผู้นำชุมชน ผู้นำสหกรณ์ ผู้นำศาสนา และผู้นำ อบต. จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  คลิ๊กรายละเอียด

สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปท.

สกน.ท่าแซะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปท.


    เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ

  คลิ๊กรายละเอียด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 46

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 46


    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 46 ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

  คลิ๊กรายละเอียด

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็ก

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็ก


    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ณ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีการเล่นเกมส์ การตอบคำถาม แจกของขวัญต่างๆ มากมาย

  คลิ๊กรายละเอียด

โครงการอบรมเกษตรกรผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์”

โครงการอบรมเกษตรกรผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์”


    โครงการอบรมเกษตรกรผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ หลักสูตร “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด นายชูชัย ศรีสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์

  คลิ๊กรายละเอียด

การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร

การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร


    วันที่ 28 มีนาคม 2558 นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  คลิ๊กรายละเอียด

พิธีเปิดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

พิธีเปิดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


    

  คลิ๊กรายละเอียด

27 กุมภาพันธ์ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16

27 กุมภาพันธ์ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16


    27 กุมภาพันธ์ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 16 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด การนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่าแซะ นายวิเชียร ชาญสตบุตร เป็นประธานพิธีเปิด

  คลิ๊กรายละเอียด

26 กุมภาพันธ์ “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

26 กุมภาพันธ์ “วันสหกรณ์แห่งชาติ”


    สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันกีฬาเปตองสมาชิกทีมชาย/หญิง รอบแรก ณ สนามนิคมสหกรณ์ท่าแซะ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 แข่งขันกีฬาเปตองสมาชิกทีมหญิง/ชาย รอบชิงชนะเลิศ มอบเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล และใ

  คลิ๊กรายละเอียด


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com