สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

13 May ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

ประโยชน์

....ประโยชน์ที่ได้รับ…..

ประโยชน์ที่ได้รับ...

 ด้านสมาชิก

    1.มีสถานที่ จุดจำหน่ายที่แน่นอนตามมาตรฐาน

    2.ได้รับราคาที่เป็นธรรมตามกลไกทางการตลาด

    3.ได้รับพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

    4.ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสหกรณ์โดยฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการเกษตร ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

    5.สมาชิกมีต้นทุนการผลิตลดลง ได้รับการสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน ในด้านปัจจัยการผลิต และได้รับปุ๋ยน้ำจากโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน

    6.สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง

    7.ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพเสริม การเพาะเห็ดฟางจากทะลายเปล่า

    8.บุตรหลานของสมาชิก มีอาชีพ ทำงานอยู่ในสหกรณ์ จำนวน 250 ครอบครัว ไม่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานไปที่อื่น ระบบเงินหมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่น

 ด้านสหกรณ์

    1.ได้รับความศรัทธาจากสมาชิกและบุคคลภายนอก

    2.ได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้าในด้านผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์

    3.เป็นที่ยอมรับในการเข้าศึกษาดูงานจากรัฐวิสาหกิจ/ส่วนราชการ/เอกชน และสถาบันเกษตรกร

    4.ได้รับความเป็นสากลทางด้าน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, CSR และ Greennergy

 ด้านสังคม

    1.สหกรณ์จัดทุนสวัสดิการสนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ศาสนะสถาน หมู่บ้าน ชุมชน สถาบันเกษตรกร

    2.ได้รับการถ่วงดุลด้านราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยภาครัฐใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ ราคาของสหกรณ์เป็นราคาตั้งต้นให้กับ ธุรกิจของภาคเอกชน

    3.มลภาวะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com