สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 17 เมษายน 2564

17 April ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

รู้จักกับฝ่ายสินเชื่อ

....รู้จักกับฝ่ายสินเชื่อ…..

ฝ่ายสินเชื่อ...

      สำหรับฝ่ายสินเชื่อมีโครงให้บริการกับสมาชิกหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการให้กู้บำรุงรักษาปาล์มปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน โครงการเช่าซื้อที่ดิน โครงการเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

      สำหรับการยื่นคำขอกู้ เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางมาขอยื่นคำขอกู้ จึงอยากให้พี่น้องสมาชิกเตรียมหลักฐานการขอกู้มาให้ครบ เช่น ถ้าต้องการกู้เงินบำรุงรักาาปาล์ม ต้องเตรียมหลักฐานมาดังนี้ คือ หนังสือรับรองของประธานกลุ่ม, สำเนาทะเบียนบาน, สำเนาบัตรประชาชน, บุคคลค้ำประกัน 2 คน หรือถ้ากู้ระยะปานกลางซึ่งมีอยู่หลายโครงการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกู้สวัสดิการเครื่องใช้ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์, อุปกรณ์สร้างบ้าน, โครงการปลูกสัปปะรด ฯลฯ ให้ท่านสมาชิกเตรียมหลักฐานมาให้ครบ แต่ต้องเพิ่มบุคคลค้ำประกันมาอีก 1 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน ส่วนเงินกู้ระยะยาวหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น อันดับแรกต้องนำโฉนดไปประเมินราคาที่ดินที่สำนักงานที่ดินก่อนให้ราคาประเมินเป็นราคาปัจจุบัน แล้วเตรียมหลักฐานการกู้มาพร้อมกับใบเสนอโครงการ ส่วนหลักเกณฑ์การอนุมัตินั้น ก็ใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ ต้องมียอดขายปาล์ม, ยางพารา ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องไม่มีหนี้สินผิดสัญญา และต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์

    สุดท้ายนี้สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายสินเชื่อเสมอมาไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจใดๆ ก็ตาม ฝ่ายสินเชื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกที่รักทุกท่านจะได้รับความสะดวกและไว้วางใจใช้บริการของฝ่ายสินเชื่อตลอดไป

 

รอบรู้ เรื่องสินเชื่อ สินเชื่อ คือ อะไร และสำคัญฉะไหน........
      เอาแบบไม่ต้องกางตำราแล้วกันน่ะค่ะ สินเชื่อ แปลกันแบบบ้านๆ สิน คือ เงินทอง สินทรัพย์ เชื่อ ก็คือเชื่อ เชื่อใจ รวมกันก็ เชื่อใจเรื่องเงินทอง ทรัพย์สิน เลยให้เธอยืม ง่ายจัง เมื่อให้เธอยืมแล้ว เธอก็ต้องคืน แล้วก็ต้องมีอะไรตอบแทนให้พอสมน้ำสมเนื้อกัน ของฟรีไม่มีในโลกว่างั้น ผลตอบแทนที่ว่า ก็คือ ดอกเบี้ย

      สินเชื่อ ตามที่เคยร่ำเรียนมา เค้าว่า มนุษย์เรารู้จักมานานมากแล้ว เป็นพันปี ประเทศแรกๆ ที่มีระบบสินเชื่อ หรือการให้ยืมเงินแล้วคิดดอกเบี้ย กำหนดงวดการชำะ ว่ากันว่าเป็นชาวอิสราเอล ตอนแรกแปลกใจมากเลย ไปลองอ่านประวัติศาสตร์มาแบบผ่านๆ ชนชาติอิสราเอล เป็นนักคิดและนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก หลายคน(จำชื่อไม่ได้ไว้วันหลัง จะมาเล่าให้ฟัง) เวลาชาวอิสราเอล ไปอยู่ประเทศไหน มักจะมีอาชีพเก็บภาษี พ่อค้า คำนวณเงินต่างๆ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะมีคนไม่ชอบ และทำให้มีคนใจร้าย ทำร้ายชาวยิวในสงครามโลก ไปไกลเกินไปแล้ว เอาเป็นว่าระบบธนาคารปัจจุบัน หรือการคิดดอกเบี้ย มีกำเนิดมาจากชาวอิสราเอล

 

รูปแบบของสินเชื่อ......

      เมื่อก่อนจะให้หยิบยืมเงิน หรือสิ่งของ แล้วค่อยทะยอยใช้ทีหลัง ปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปมาก แต่คงลัษณะเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่เรียกว่านวัตกรรมดีกว่า รูปแบบสินเชื่อก็มีหลายแบบ ขอยกตัวอย่างแล้วกัน

      เงินกู้ระยะยาว จะเป็นสินเชื่อที่ให้กู้ไปเป็นก้อนที่เดียว แล้วผ่อนใช้คืนทีหลัง เช่น ผ่อนซื้อบ้าน สร้างโรงงาน เป็นต้น ดอกเบี้ยก็จะต่ำกว่าแบบอื่น

      เงินกู้ระยะสั้น จะเป็นสินเชื่อระยะสั้นส่วนใหญ่ไม่เกินสามปี มีรูปแบบการให้ใช้เป็นวงเงิน ใช้คืนแล้ว อาจจะเอามาใช้อีกได้ เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี หรือ ชาวบ้านเรียกว่า โอดี เงินกู้ระยะสั้นเหมาะสำหรับการใช้หมุนเวียนในกิจการ หรือเป็นเงินสำรอง ดอกเบี้ยจะสูงกว่าแบบแรก

      .....ท้ายสุดขอให้สมาชิกและผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนเยอะ ๆๆๆๆๆๆๆ.........

 

สอบถามรายละเอียด :  สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ฝ่ายสินเชื่อ 077-622059 ต่อ 123 หรือ (คุณสมใจ),081-7283862

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com