สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

13 June ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 และ บ่อที่ 6 [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

เงินสนับสนุนคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ

          เนื่องจากสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆ และ ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ สหกรณ์ฯจึงมีความประสงค์ขอแจ้งให้หน่วยงานต่างๆทราบว่า ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ฯในแต่ละครั้ง สหกรณ์ฯขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆในส่วนของเงินสนับสนุนในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
  เงินสนับสนุนในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  
 

1. ค่าอาหาร                              จำนวน                     70  บาท. / คน.
2. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม              จำนวน                     30  บาท. / คน.

 

          สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จึงขอขอบคุณ หน่วยงานต่างๆ  ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ของเรา มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่:

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
วันทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30น. – 16.30 น.

 
-  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล        โทร. 077-622059 ต่อ 121   

-  ฝ่ายศึกษาประชาสัมพันธ์   โทร. 077-622059 ต่อ 103

 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com