สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 26 ตุลาคม 2563

26 October ,2020

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [รายละเอียด]

ประกวดราคางานเช่ารถตักล้อยาง รายปี [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

โครงสร้างองค์กรและบุคลากรฝ่ายจัดการ

บุคลากรฝ่ายโรงงาน


  ชื่อ-นามสกุล e-mail ตำแหน่ง เบอร์โทร
นายไกรฤกษ์ วงคงทอง

นายไกรฤกษ์ ดวงคงทอง

bossthasae@gmail.com ผู้จัดการสหกรณ์และโรงงาน 081-7878523
สหกรณ์

........

รองผู้จัดการฝ่ายโรงงงาน 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

นายบุญแก้ว ทองขาว

หัวหน้าฝ่ายโรงงาน 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

............

หัวหน้าฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

............

..... รักษาการหัวหน้าแผนกพัสดุ 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอมรรัตน์ อินทรวิสัย

  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

นางสาวรุ่งทิวา โต๊ะอาดำ

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

นางสาวอมรรัตน์ ฤทธิ์จำนงค์

  หัวหน้าแผนกบัญชี 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

..........

หัวหน้าแผนกการเงิน 077-622059
สหกรณ์

นางสาวลักขณา หมอกม่วง

หัวหน้าแผนกขายผลิตภัณฑ์ 081-0832731
สหกรณ์

นายชยุตพงศ์ พลพา

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ 085-6557238
สหกรณ์

นางนิตยา ฝ้ายนาฬิผล

  หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

..............

หัวหน้าแผนกควบคุมผลิตภัณฑ์ 085-6557238
สหกรณ์

..............

หัวหน้าแผนกเครื่องกล 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

นายมนต์ชัย สมสกุล

หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

นายวัชระ ณะตรีทศ

หัวหน้าแผนกโครงการ 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

นายถนอมศักดิ์ พนัสนาชี

หัวหน้าแผนกผลิต 077-622059 ต่อ 121
สหกรณ์

..........

หัวหน้าแผนกผลิต 077-622059 ต่อ 121

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com