สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 26 ตุลาคม 2563

26 October ,2020

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [รายละเอียด]

ประกวดราคางานเช่ารถตักล้อยาง รายปี [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

โครงสร้างองค์กรและบุคลากรฝ่ายจัดการ

บุคลากรฝ่ายจัดการ


  ชื่อ-นามสกุล e-mail ตำแหน่ง เบอร์โทร
นายไกรฤกษ์ ดวงคงทอง

นายไกรฤกษ์ ดวงคงทอง

bossthasae@gmail.com ผู้จัดการสหกรณ์ 081-7878523
นายสุพิทย์ สุขช่วย

นายสุพิทย์ สุขช่วย

suphit09@hotmail.co.th รองผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ 087-8813474
นายสัมพันธ์ ตะโกท่า

นายสัมพันธ์ ตะโกท่า

sumpan_tk@hotmail.com รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 084-8383637
.......

...............

....... หัวหน้าฝ่ายธุรการ 077-622059 ต่อ 121
นางสาวเจนจิรา ทองขาว

นางสาวเจนจิรา ทองขาว

hotmail.co.th รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน 077-622059 ต่อ 106
นางวรรณา  อนิโรจน์

นางวรรณา อนิโรจน์

wanna.an@hotmail.com หัวหน้าฝ่ายบัญชี 077-622059 ต่อ 121
นายสมใจ มะหะมาน

นายสมใจ มะหะมาน

somjai_bang1@hotmail.com  รักษาการหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 077-622059 ต่อ 123
นางสุชาดา  สอนจิตต์

นางสุชาดา สอนจิตต์

thasae-coop@hotmail.com รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 077-622059 ต่อ 118
นายสุภัทรดิส เผ่าวิหค

นายสุภัทรดิส เผ่าวิหค

cowboys007@windowslive.com หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการเกษตร 077-622059 ต่อ 110
นางณัฐกมล แดงสกล

นางณัฐกมล แดงสกล

jan8084@gmail.com หัวหน้าสาขาท่าลานทอง 077-622059 ต่อ 121
.....

...............

suwan_iny@hotmail.com หัวหน้าแผนกเคมีภัณฑ์ 077-622059 ต่อ 113
นางสาวสุภัสสรา ชาญสตบุตร

นางสาวสุภัสสรา ชาญสตบุตร

.. หัวหน้าแผนกอุปโภค-บริโภค 077-622059 ต่อ 118
นางสาวกรรณิกา   ฤทธิ์จำนงค์

นางสาวกรรณิกา ฤทธิ์จำนงค์

kannik_a2525@hotmail.com หัวหน้าแผนกสถานีบริการน้ำมัน 077-622059 ต่อ 115
นายฉัตรชัย เพรชยังพูล

นายฉัตรชัย เพชรยังพูล

chudchai001@hotmail.com แผนกยางพารา 081-2703420
นางสาวนงนุช สังข์สม

นางสาวนงนุช สังข์สม

nongnut.2524@hotmail.com หัวหน้าสาขาดินก้อง 081-7873910
นางสาวพัชรินทร์ ผันผล

นางสาวพัชรินทร์ ผันผล

..... หัวหน้าสาขาปากด่าน 077622059 ต่อ 121

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com