สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

13 May ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ

สหกรณ์นิคมท่าแซะ สำนักงานใหญ่ สาขาบ้านปากด่าน

สาขาบ้านปากด่าน

เลขที่ 64/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร.089-8668673


งานบริการของสาขา

รับซื้อปาล์มน้ำมัน ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย รับซื้อแผ่นยางดิบและ เศษยาง จากสมาชิกและบุคคลทั่วไป จ่ายเงินสดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-18.00น. และยังมีการเปิดให้บริการร้านค้าสวัสดิการจำหน่าย สินค้าอุปโภค-บริโภค จำหน่ายปุ๋ย-ยาปราบ และวัสดุการเกษตรอีกมากมาย ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เปิดสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ราคามาตรฐาน


สหกรณ์นิคมท่าแซะ สำนักงานใหญ่ สาขาบ้านปากด่าน

สาขาบ้านดินก้อง

เลขที่ 110/1 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร.081-7873910


งานบริการของสาขา

รับซื้อปาล์มน้ำมัน ทั้งปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย รับซื้อแผ่นยางดิบและเศษยาง จากสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไป จ่ายเงินสดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30น.-18.00น. เปิดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภคจำหน่ายปุ๋ย-ยาปราบ และวัสดุการเกษตรมากมายหลายรายการ


สหกรณ์นิคมท่าแซะ สำนักงานใหญ่ สาขาบ้านปากด่าน

สาขาท่าลานทอง

เลขที่ 202 หมู่ที่ 4 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร. 087-8908119


งานบริการของสาขา

รับซื้อปาล์มน้ำมัน ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย รับซื้อแผ่นยางดิบและ เศษยาง จากสมาชิกและบุคคลทั่วไป จ่ายเงินสดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 18.00น. และยังมีการเปิดให้บริการร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค จำหน่ายปุ๋ย-ยาปราบ และวัสดุการเกษตร อีกมากมายให้กับสมาชิกสหกรณหน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com