สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

22 October ,2019

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อไอน้ำขนาด 25 ตัน/ชั่วโมง [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา25.0048.00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

คณะผู้บริหาร


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปีบัญชี 2560

             
             
          นายสรายุธ สุวรรณพหู
ประธานกรรมการ
   
                       
                     
นายเสถียร วรรณเลิศ
รองประธานคนที่ 1
  นายนพรัตน์ มีช่างทำ
รองประธานคนที่ 2
 
           
นายเกษม ทองสกุล
เลขานุการ
    นายสมบัติ ฉ่ำมิ่งขวัญ
เหรัญญิก
       
             
                   
  นายสุวรรณ ทองปัสโนว์
กรรมการ
  นายประพันธ์ คำหริ่ม
กรรมการ
    นายณรงค์ เมฆหมอก
กรรมการ
   
       
           
นายสุพล ยิ่งยุทธ
กรรมการ
    นายสวัสดิ์ ทองอ่วมใหญ่
กรรมการ
  นายวิชาญ พาหาสิงห์
กรรมการ
 
     
           
นายไพฑูรย์ สมเนียม
กรรมการ
  นายบุญเลิศ เพ็ชรอาวุธ
กรรมการ
    นายโสรัส วรรณเผือก
กรรมการ
   
             
  นายนพพร ขาวสอาด
กรรมการ
       

รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 5 ท่าน

     
นายสุธรรม รักษ์พรหม นายวิษณุ นุ้ยเนาวลักษณ์ นายสุนทร ปราบมาก
           
นายสมนึก ชิตรัฐฐา .......

ทำเนียบประธานกรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


นายวารี พรหมศิริ 5 เมษายน 2514  8 ธันวาคม 2516
นายเหื้อง ทองรอด 9 ธันวาคม 2516 20 กรกฏาคม 2517
นายชำนาญ ทองปัสโนว์ 21 กรกฏาคม 2517    25 สิงหาคม 2520
นายเหื้อง ทองรอด 26 สิงหาคม 2520 25 พฤศจิกายน 2538
นายสมพล ธรรมรัต 26 พฤศจิกายน 2538 25 พฤศจิกายน 2541
นายติ๊ด อิ่มใจ 26 พฤศจิกายน 2541 21 พฤศจิกายน 2543
นายสมุทร แย้มแสง 21 พฤศจิกายน 2543 13 ตุลาคม 2547
นายประสิทธิ์ สุขช่วย 13 ตุลาคม 2547 30 ตุลาคม 2550
นายนคร ปราช์ญนคร 30 ตุลาคม 2550 8 ตุลาคม 2552
นายบุญส่ง สมบุญ 8 ตุลาคม 2552 9 พฤศจิกายน 2556
นายนคร ปราช์ญนคร 9 พฤศจิกายน 2556 8 พฤศจิกายน 2557
นายบุญส่ง สมบุญ 8 พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2558
นายสมมิตร อินทรวิสัย พฤศจิกายน 2558 8 พฤศจิกายน 2559
นายสรายุธ สุวรรณพหู 8 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้จัดการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


นายชำนาญ ทองปัสโนว์ 27 ตุลาคม 2515  8 ธันวาคม 2516
นายไพโรจน์ พุทธรักษ์ 12 ธันวาคม 2518 1 สิงหาคม 2521
นายไพโรจน์ เกิดคง 9 พฤศจิกายน 2524 14 กันยายน 2528
นายวิบูลย์ บุญลือ 16 พฤศจิกายน 2536 14 พฤศจิกายน 2540
นายไกรฤกษ์ ดวงคงทอง 19 พฤศจิกายน 2541 ปัจจุบัน

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com