สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

13 May ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

รู้จักกับปาล์มน้ำมัน

....รู้จักกับปาล์มน้ำมัน…..
กับฝ่ายส่งเสริมการเกษตรและบริการ

แปลงเพาะสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
     ดำเนินงานโดยรวบรวมเมล็ด/ต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร อ้างอิง http://www.doa.go.th/fcri/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=27

 

 

ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่เลือกสรร..

  1. พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 (Deli x Calabar)
  2. พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 (Deli x La Me)
  3. พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 (Deli x Tanzania)
  4. บริการฝ่ายวิชาการน้ำมัน
  5. โรคปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันพันธุ์เทเนอรา (หนองเป็ด)
 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
  50 ม.13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
  โทรศัพท์ 077-622-062 ต่อ 110-111
 ติดต่อสอบถาม ได้ทุกวัน ฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการเกษตร
      นายสุภัทรดิศ เผ่าวิหค หัวหน้าฝ่ายฯ โทรศัพท์ 086-2807900
      นางสาวจิรวรรณ มิ่งเมือง เจ้าหน้าที่ชั้นสาม 086-2741204
      นางดลชนก แท่งทอง เจ้าหน้าที่ชั้นสอง 093-3578236

 

ปาล์มน้ำมันพันธุ์เทเนอรา (สุราษฎร์ธานี 2)
 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
 ตู้ปณ.53 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 หรือ 126 ม.4 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
 โทรศัพท์ : 0-7727-4101 โทรสาร : 0-7725-9450
 ติดต่อสอบถาม พันธุ์ปาล์มน้ำมันได้ที่ 089-6522407 หรือ 0-7727-4101 ต่อ 130
ในวันและเวลาราชการ
E-mail : suratoilpalm@hotmail.com, suratoilpalm@yahoo.com


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :  วันที่ 23 ตุลาคม 2557
หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com