สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สหกรณ์นิคม ดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

13 May ,2021

ศูนย์การเรียนรู้

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียด]

 

วีดีทัศน์สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท                                   ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00
เงินฝากพิเศษ1.50
เงินฝากพิเศษโครงการ2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท                                    ร้อยละ
โครงการเงินกู้ระยะสั้น (1 ปี)7.75-8.75
โครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (3 ปี)7.75
โครงการเงินกู้ระยะยาว( 7 ปี)8.75
โครงการเช่าชื้อรถยนต์ (5-7 ปี)-
โครงการเช่าชื้อที่ดิน (7-15 ปี)-

ราคายางพาราวันนี้

ยางแผ่นดิบ/เศษยาง      หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานยางแผ่นดิบเศษยาง
สำนักงาน/สาขา00

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

ปาล์มปลิด/ปาล์มทะลาย   หน่วย:บาท /กก.
สำนักงานปาล์มทะลายปาล์มปลิด
สำนักงาน/สาขา00

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆ

พยากรณ์อากาศ

ฟังวิทยุออนไลน์

     
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ได้ที่สถานีพระพุทธศาสนาฯ คลื่นความถี่ 97.00 MHz ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. บริเวรพื่นที่จังหวัดชุมพร

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม
Counter

เกียรติประวัติสหกรณ์
    จากความคิดริเริ่ม และความพยายามในการสร้างสรรค์พัฒนางานสหกรณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ประธานกลุ่ม คณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาชิก ที่ให้สหกรณ์ยืนหยัด อยู่ได้อย่างมั่นคง สมาชิกมีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และได้รับการยกย่องและเกียรติประวัติด้วยผลงานดีเด่นของสหกรณ์ เป็นที่ภาคภูมิใจของเหล่าสมาชิก ดังนี้

พ.ศ. 2529

    ได้รับพระราชทานโล่รางวัล สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประเภทสหกรณ์นิคม ประจำปี 2529 จากในหลวงฯพ.ศ. 2539

โล่พระราชทาน


    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคใต้ประจำปี 2539 ประเภทสหกรณ์นิคม


  พ.ศ. 2553


โล่พระราชทาน

       ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคใต้ประจำปี 2553 ประเภทสหกรณ์นิคม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์นิคมประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553


  พ.ศ. 2557 และ 2558

    ได้รับรางวัลความปลอดภัยดีเด่น ปี 2557 และ 2558  พ.ศ. 2559

    ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559  พ.ศ. 2560

    ประกาศเกียรติคุณมีพนักงานในสถานประกอบกิจการมีผลิตภาพแรงงานสูง ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 และได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีพนักงานในสถานประกอบกิจการ มีผลิตภาพแรงงานสูง จากกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2560

    ประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย ได้รับประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2560  Green Industry

    รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ได้รับรางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | รู้จักกับปาล์น้ำมัน | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | ข่าว-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ .077-622059 Fax: 077-622062
Copyright © 2009 Thasae Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasae-coop@hotmail.com