เข้าสู่หน้าแรก สหกรณ์นิคมท่าแซะ

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ | ธุรกิจของสหกรณ์ | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | เกียรติประวัติของสหกรณ์ | โครงการของ | เว็บบอร์ด

สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด 50 หมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140, โทรศัพท์ 077-622059, แฟกซ์ 077-622062
Copyright ? 2013 Thasea Landsetlement Cooperative Ltd. E-mail : thasaecoop56@gmail.com